Maand: september 2020

Buurmans gras is niet altijd groener (soms wel langer)

Steeds meer VvE’s kiezen voor verduurzaming. Meestal zijn dat energiebesparende maatregelen, maar steeds vaker hoort daar ook vergroening bij. Een groenere omgeving heeft immers voor iedereen meerwaarde. Het gaat wateroverlast tegen, verminderd hittestress en helpt fijnstof tegen te gaan. Door regelmatig in een groene omgeving te zijn, verbeteren we zonder enige verdere moeite onze fysieke …

ALV met uitzicht

We zijn deze maanden druk bezig met het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen. Uiteraard vergaderen we met een opstelling die Coronaproof is. Bij grotere ALV’s is het soms lastig een ruimte te vinden die groot genoeg is om onderling voldoende afstand te bewaren. Dat probleem hadden we niet bij de ALV van VvE Stoker. Deze …

KLANT LOGIN