financieel beheer

Wij ontzorgen u graag op het gebied van financieel beheer. Dit is een belangrijk onderdeel van de VvE, wat een zeer tijdrovende klus kan zijn als een VvE dit zelf doet. Wij hebben de kennis en de juiste ingangen bij financiële instellingen, zodat het beheer correct gebeurt.

Exclusief Vastgoedbeheer legt de nadruk op transparantie, voor een VvE is het dan ook altijd inzichtelijk wat er met de financiën gebeurt. Het bestuur kan dagelijks meekijken met de gang van zaken. Wij vinden het zeer belangrijk dat er een goede controle is op de financiën, wanneer de kascommissie hulp nodig heeft of alle cijfers kloppen, bieden wij de mogelijkheid om een rapport te laten maken door een accountant tegen een zeer scherp tarief. Voor Exclusief Vastgoedbeheer staan kwaliteit en transparantie op de 1e plaats.


Hieronder een aantal diensten welke onder het financieel beheer vallen:

Maandelijks de VvE bijdrage incasseren

Facturen verwerken en betaalbaar stellen

Het beheren van de rekening-courant en spaarrekening en het verwerken van de mutaties

Het gehele incassotraject

De conceptbegroting opstellen

De jaarrekening maken en ter controle aan de kascommissie geven

Overleg met bestuur/kascommissie inzake nota’s of cijfers

Sluit