Financieel beheer

Financieel beheer

Financieel beheer is een belangrijk onderdeel van de VvE en kan een zeer tijdrovende klus zijn als een VvE dit zelf doet. Bij financieel beheer horen onder andere:

  • De conceptbegroting opstellen
  • De jaarrekening maken en ter controle aan de kascommissie geven
  • Overleg met bestuur/kascommissie inzake nota’s of cijfers
  • Maandelijks de VvE bijdrage incasseren
  • Facturen verwerken en betaalbaar stellen
  • Het beheren van de rekening-courant en spaarrekening en het verwerken van de mutaties
  • Het gehele incassotraject

Wij kunnen u op dit gebied ontzorgen. Wij hebben de kennis en de juiste ingangen bij financiële instellingen, zodat het beheer correct gebeurt.

Kwaliteit en transparantie staan bij ons op de 1e plaats.

Exclusief Vastgoedbeheer vindt het zeer belangrijk dat er een goede controle is op de financiën, en legt de nadruk op transparantie. Voor een VvE is het dan ook altijd inzichtelijk wat er met de financiën gebeurt. Het bestuur kan dagelijks meekijken met de gang van zaken. Wanneer de kascommissie hulp nodig heeft bij de controle of alle cijfers kloppen, bieden wij de mogelijkheid om een rapport te laten maken door een accountant tegen een zeer scherp tarief.
KLANT LOGIN