Verduurzaming

Duurzaamheidsadvies voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

Het proces van verduurzaming kan complex zijn voor een VvE, en met onze ervaring als VvE-beheerder begrijpen wij dit als geen ander! Vanaf het allereerste idee om één of meerdere duurzame aanpassingen aan het gebouw door te voeren tot het daadwerkelijk
nemen van beslissingen met de leden, staan wij paraat. Er zijn tal van vragen die beantwoord moeten worden, zoals:

 • Wat is het meest geschikte product voor de specifieke situatie?
  Ieder gebouw is anders en ook iedere situatie is anders. Door gedegen onderzoek te doen en een haalbaarheidsstudie uit te voeren kunnen we specifieke adviezen opstellen.
 • Hoe kunnen we de financiering voor de verduurzaming rond krijgen?
  Het verduurzamen van een gebouw brengt investeringen met zich mee. Bij EVM streven wij naar een situatie waarbij investeringen zichzelf terugverdienen. Dit kan economisch zijn, maar ook bijvoorbeeld een stuk comfort. Wanneer de VvE zelf niet over voldoende middelen
  beschikt, kijken we mee naar alternatieve mogelijkheden.
 • Hoe kunnen we draagvlak creëren voor dit idee?
  Binnen een VvE zijn er diverse eigenaren. Denk hierbij aan: eigenaar/bewoners, verhuurders, woningcorporaties of bedrijven. Deze groepen stakeholders hebben ieder hun eigen belangen en deze verschillen van elkaar. Toch zul je gezamenlijk tot een besluit
  moeten komen. Door middel van een goede inventarisatie en de wensen kenbaar te maken, kun je gezamenlijk tot draagvlak komen.
 • Hoe ambitieuzer de stap naar een duurzaam gebouw is, hoe complexer het proces.
  Hoe ambitieuzer, en daarmee hoe groter de stap, des te complexer het proces kan zijn. Dit heeft te maken met de fases die een VvE doorloopt tot aan de definitieve uitvoering.

Kijk voor meer informatie op www.exclusiefvastgoedmanagement.nl

KLANT LOGIN