Organisatorisch beheer

Organisatorisch beheer

Bij organisatorisch beheer kunt u denken aan het organiseren van bestuur- en ledenvergaderingen, het verzorgen van de notulen, het bijhouden van de ledenadministratie, het beantwoorden van vragen en de notaris inlichtingen verstrekken bij de verkoop van een appartement. Ook hierbij kan Exclusief Vastgoedbeheer u van dienst zijn.

Wij vinden het -net als u- belangrijk dat bijvoorbeeld de Algemene Leden Vergadering (ALV) vlot, volgens de regels, maar ook sfeervol verloopt. Dan is het fijn dat er een kundig iemand naast u staat om de vergadering in goede banen te leiden. U krijgt van ons een vast aanspreekpunt, en onze VvE beheerder zal u met een enorme hoeveelheid kennis bijstaan in het beheren van uw VvE.

Diensten welke onder het organisatorisch beheer vallen

  • Bijwonen van een bestuursvergadering
  • Het verzorgen en tijdig toesturen van de vergaderstukken
  • Verzorgen van de notulen bij een ALV
  • Uitvoeren van besluiten en acties vanuit de Algemene ledenvergadering
  • Het verzorgen van de verenigingsgegevens bij de Kamer van Koophandel
  • Elke VvE bieden wij een eigen website, de leden van de VvE hebben hiermee rechtstreeks inzage in zijn/haar gegevens en mededelingen
  • Nieuwe eigenaren registreren en voorzien van relevante informatie

Wij bieden ook nog een aantal aanvullende diensten aan die onder het organisatorisch beheer vallen, zoals het begeleiden bij het oprichten van een VvE. Dus wanneer de dienst die u zoekt hier niet tussen staat, neem dan gerust contact met ons op.

KLANT LOGIN