Neemt u winterbanden?

Neemt u winterbanden?

De belangrijkste oorzaak van auto-ongevallen tijdens de winter is de slechte voorbereiding op de typische weersomstandigheden in het najaar. Winterbanden zijn in Nederland niet verplicht, maar wel aan te raden.

Hetzelfde geldt voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van een VvE. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig, en dat kan leiden tot achterstallig onderhoud*. Daarom moet elke VvE jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP.

In een MJOP staat beschreven welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Binnen welke termijn deze moeten plaatsvinden, en welke kosten hieraan verbonden zijn. De VvE weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. En zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds en komt u niet voor onverwachte uitgaven te staan.

De technisch beheerder van Exclusief Vastgoedbeheer heeft in zijn werkzame leven meer dan 1.000 MJOP’s opgesteld. Dankzij zijn expertise zit u er warmpjes bij, ongeacht de weersomstandigheden in de herfst en winter.

*Bron: https://www.rijksoverheid.nl

KLANT LOGIN